Калькулятор

Види досліджень Ціна(грн.) Дні Метод Коментар Управління
Немає даних

Повний перелік послуг, аналізів і прайс лист

Види досліджень Ціна(грн.) Дні Метод Коментар Управління

1. Біохімічні дослідження крові

1.1 Ферменти
1 Альфа-амілаза 80.00 1 Фотометричний Сироватка натще
2 Аланін амінотрансфераза (АЛТ) 45.00 1 Фотометричний Сироватка натще
3 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 45.00 1 Фотометричний Сироватка натще
4 Гаммаглутамінтрансфераза (ГГТ) 45.00 1 Фотометричний Сироватка натще
5 Фосфатаза лужна 45.00 1 Фотометричний Сироватка натще
6 Фосфатаза кисла 50.00 1 Фотометричний Сироватка натще
7 Ліпаза панкреатична 100.00 1 Фотометричний Сироватка натще
8 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 45.00 1 Фотометричний Сироватка натще
9 Холінестераза 70.00 1 Фотометричний Сироватка натще
1.2 Електролітний мінеральний обмін
1 Кальцій 45.00 1 Фотометричний Сироватка натще
2 Кальцій іонізований 70.00 1 Іон-селективний Сироватка натще
3 Калій 60.00 1 Іон-селективний Сироватка натще
4 Кальцій іонізований, калій, натрій, хлор 115.00 1 Іон-селективний Сироватка натще
5 Магній 45.00 1 Фотометричний Сироватка натще
6 Фосфор неорганічний 45.00 1 Фотометричний Сироватка натще
7 Цинк 200.00 1 Фотометричний Сироватка натще
1.3 Пігментний обмін
1 Білірубін загальний 50.00 1 Фотометричний Сироватка натще
2 Білірубін прямий 50.00 1 Фотометричний Сироватка натще
1.4 Білковий обмін
1 Загальний білок 45.00 1 Фотометричний Сироватка натще
2 Альбумін 45.00 1 Імунотурбодиметричний Сироватка натще
3 Білкові фракції (альбумін, глобуліни: ά-1-глобулін, ά-2-глобулін, β-глобулін, γ-глобулін) 120.00 1 Фотометричний Сироватка натще
1.5 Ліпідний спектр крові
1 Холестерин загальний 50.00 1 Фотометричний Сироватка натще
2 Ліпідограма (холестерин загальний, ліпопротеїди високої щільності, ліпопротеїди низької щільності, ліпопротеїди наднизької щільності, тригліцериди, індекс атерогенності.) 170.00 1 Фотометричний Сироватка натще
1.6 Азотовидільна функція нирок
1 Сечовина 45.00 1 Фотометричний Сироватка натще
2 Азот сечовини 60.00 1 Фотометричний Сироватка натще
3 Креатинін 45.00 1 Фотометричний Сироватка натще
4 Сечова кислота 50.00 1 Фотометричний Сироватка натще
1.7 Вуглеводний обмін
1 Глюкоза крові 40.00 1 Фотометричний Кров натще
2 Молочна кислота 100.00 1 Фотометричний Сироватка натще
3 Лептін 330.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
1.8 Маркери ураження підшлункової залози
1 Альфа-амілаза 80.00 1 Фотометричний Сироватка натще
2 Ліпаза панкреатична 100.00 1 Фотометричний Сироватка натще
3 Фосфатаза кисла 50.00 1 Фотометричний Сироватка натще
4 Холінестераза 70.00 1 Фотометричний Сироватка натще
5 Гомоцистеїн 380.00 2 Імуноферментний Сироватка натще
6 Панкреатична еластаза (кількісне визначення) 720.00 2 Імуноферментний Кал
1.9 Діагностика анемій
1 Залізо 50.00 1 Фотометричний Сироватка натще
2 Залізозв'язуюча здатність (загальна) 45.00 1 Фотометричний Сироватка натще
3 Залізозв'язуюча здатність (прихована) 45.00 1 Імунотурбодиметричний Сироватка натще
4 Феритин 130.00 1 Імунотурбодиметричний Сироватка натще
5 Фолієва кислота (Вітамін В9) 140.00 1 Імунотурбодиметричний Сироватка натще
6 Вітамін В12 150.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7 Визначення еритропоетину 280.00 1 Імуноферментний Сироватка натще (ЗАБІР ДО 12:00 !!!)
1.10 Кардіо-ревмотологічна панель
1 Тропонін (cTnI) 180.00 1 Фотометричний Сироватка натще
2 Креатинфосфокіназа (КФК) 70.00 1 Фотометричний Сироватка натще
3 Креатинфосфокіназа-МВ (КФК-МВ) 90.00 1 Фотометричний Сироватка натще
4 Гомоцистеїн 380.00 2 Імуноферментний Сироватка натще
5 Прокальцитонін (РСТ) 420.00 1 Сироватка натще
6 Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP) 480.00 1 Фотометричний Сироватка натще
7 Антистрептолізин О (кількісне визначення) 60.00 1 Імунотурбодиметричний Cироватка натще
8 Ревматоїдний фактор (кількісне визначення) 60.00 1 Фотометричний Cироватка натще
9 С-реактивний білок (якісне визначення) 50.00 1 Імунотурбодиметричний Cироватка натще
10 С-реактивний білок (кількісне визначення) 60.00 1 Імунотурбодиметричний Cироватка натще
11 Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду IgG (Anti-CCP) 270.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
12 Сумарні антитіла (IgM, IgA, IgG) до ревматоїдного фактору 115.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
13 Антистрептолізин О (якісне визначення) 50.00 1 Імунотурбодиметричний Сироватка натще
14 Ревматоїдний фактор (якісне визначення) 50.00 1 Фотометричний Cироватка натще
1.11 Печінкові проби
1 АЛТ, АСТ, фосфатаза лужна, тимолова проба, ГГТ, білірубін (загальний, прямий, непрямий) 200.00 1 Фотометричний Сироватка натще
2 Тимолова проба 50.00 1 Фотометричний Сироватка натще
1.12 Печінковий профіль
1 Білірубін (загальний, прямий, непрямий), АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛДГ, фосфатаза лужна, білок загальний, ліпідограма (холестерин загальний, ЛПВГ, ЛПНГ, ЛПННГ, тригліцериди) 340.00 1 Фотометричний Сироватка натще
1.13 Ліпідний профіль
1 Ліпідограма (холестерин загальний, ЛПВГ, ЛПНГ, ЛПННГ, тригліцериди), ліпаза 230.00 1 Фотометричний Сироватка натще
1.14 Серцевий профіль
1 Креатинкіназа, креатинкіназа-МВ, ЛДГ, АЛТ, АСТ, магній, калій, натрій, ліпідограма (холестерин загальний, ЛПВГ, ЛПНГ, ЛПННГ, тригліцериди) 380.00 1 Фотометричний Сироватка натще
1.15 Нирковий профіль
1 Загальний білок, альбумін, білкові фракції, сечовина, креатинін, сечова кислота, натрій, калій, хлор, кальцій, фосфор, магній. 350.00 1 Фотометричний Сироватка натще
1.16 Ревмопроби
1 Сечова кислота, антистрептолізин О (якісний, кількісний), ревматоїдний фактор (якісний, кількісний), С-реактивний білок (якісний, кількісний) 220.00 1 Фотометричний Cироватка натще
1.17 Діагностика діабету
1 Глюкоза крові 40.00 1 Фотометричний Кров
2 С-пептид 145.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 Інсулін 130.00 1 Фотометричний Сироватка натще
4 Індекс НОМА (Визначення інсулінорезистентності) - 1 - -
5 Глікований гемоглобін (Hb A1c) 140.00 1 Фотометричний Сироватка натще
6 Глюкозо-толерантний тест (Натще, через 60хв., через 120 хв.) 90.00 1 Фотометричний Кров
7 Глікемічний профіль (8:00-13:00-18:00) 90.00 1 Фотометричний Кров
1.18 Панель остеопорозу
1 Кальцитонін 240.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 Вітамін D (25OH Vitamin D total (D2+D3)) 480.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 Паратгормон інтактний 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще ,кров з ЕДТА
4 Кальцій 45.00 1 Фотометричний Сироватка натще
5 Фосфор неорганічний 45.00 1 Фотометричний Сироватка натще
6 Фосфатаза лужна 45.00 1 Фотометричний Сироватка натще
7 Фосфатаза кисла 50.00 1 Фотометричний Сироватка натще

2. Гематологічна панель

1 Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний аналізатор): WBC, Lym, Mid, Grn, Lym %, Mid %, Grn %, RBC, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW, Plt, Pct, MPV, PDW,3 гістограми (WBC, RBC, PLT). лейкоцитарна формула крові, ШОЕ 120.00 1 Цитометрія автоматичний підрахунок Кров з ЕДТА
2 Ретикулоцити 75.00 1 Авто підрахунок Кров з ЕДТА

3. Дослідження функцій згортання крові

1 Коагулограма (ПЧ, ПІ, МНВ, АЧТЧ, ТЧ, Ф) 220.00 1 Фотометрія Кров з цитратом Na
2 АЧТЧ 60.00 1 - -
3 МНВ 60.00 1 - -
4 Протромбіновий час 60.00 1 - -
5 Протромбіновий індекс 60.00 1 - -
6 Тромбіновий час 60.00 1 - -
7 Фібриноген 60.00 1 - -
8 Час кровотечі 30.00 1 - -
9 Час згортання крові 30.00 1 - -
10 Д-Дімер (Якісне визначення) 140.00 1 - -
11 Д-Димер (Кількісне визначення) 240.00 1 - -
12 Антитромбін ІІІ 230.00 1 - -

4. Гормональна панель

4.1 Тиреоїдна панель (гормони щитоподібної залози)
1 ТТГ (тиреотропний гормон) 120,00 1 Імунохемілюмінесцентний Сироватка натще
2 Т3 загальний (трийодтиронін) 120.00 1 Імунохемілюмінесцентний Сироватка натще
3 Т3 вільний (трийодтиронін) 120.00 1 Імунохемілюмінесцентний Сироватка натще
4 Т4 вільний (тироксин) 120.00 1 Імунохемілюмінесцентний Сироватка натще
5 Т4 загальний (тироксин) 120.00 1 Імунохемілюмінесцентний Сироватка натще
6 ТГ (Тиреоглобулін) 120.00 1 Імунохемілюмінесцентний Сироватка натще
7 АтТПО ( АТ до пероксидази щитоподібної залози) 150.00 1 Імунохемілюмінесцентний Сироватка натще
8 АтТГ (антитіла до тиреоглобуліну) 120.00 1 Імунохемілюмінесцентний Сироватка натще
9 Антитіла до мікросомальних антигенів (Анті-МСА) 120.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
10 Кальцитонін 240.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
11 Аутоантитіла до рецепторів ТТГ 320.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
12 Тиреоїдний скринінг (ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АтТПО, АтТГ) 500.00 1 Імунохемілюмінесцентний Сироватка натще
4.2 Соматотропна функція гіпофізу
1 Соматотропний гормон (СТГ) 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4.3 Гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникова система
1 Адренокортикотропний гормон гіпофізу 220.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 Альдостерон (Aldosterone) 220.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 Кортизол (Cortisol) 185.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4 Кортизол в сечі 185.00 1 Імуноферментний Сеча
5 Дегідроепіандростерон (DHEA) 150.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
6 17-оксі-прогестерон (17OH-Progesteron) 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7 Серотонін (Serotonin) 270.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4.4 Діагностика репродуктивної функції
1 Лютеїнізуючий гормон (LH) 130.00 1 Імунохемілюмінесцентний Сироватка натще, вказати фМЦ
2 Фолікулостимулюючий гормон (FSH) 130.00 1 Імунохемілюмінесцентний Сироватка натще, вказати фМЦ
3 Пролактин (PRL) 130.00 1 Імунохемілюмінесцентний Сироватка натще
4 Естрадіол (Estradiol) 140.00 1 Імунохемілюмінесцентний Сироватка натще
5 Прогестерон (Progesterone) 130.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
6 Тестостерон загальний (Testosterone) 130.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7 Тестостерон вільний (Testosterone free) 180.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
8 Дегідроепіандростерон (DHEA) 150.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
9 Дегідроепіандростерону сульфат (DHEAS) 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
10 Глобулін, що зв'язує статеві гормони (SHBG) 160.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
11 Антиспермальні антитіла 160.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
12 17-оксі-прогестерон (17OH-Progesteron) 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
13 Естріол загальний (Estriol) 130.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
14 Антимюллерів гормон (АМН) 360.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
15 Кортизол (Cortisol) 185.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4.5 Пренатальна діагностика
1 Хоріонічний гонадотропін (рання діагностика вагітності) 130.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 Плацентарний лактоген (HPL) 230.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4.6 Пренатальний біохімічний скринінг І триместру (10-14 тиж.)
1 Хоріонічний гонадотропін (вільна β – субодиниця) 130.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 Вагітністю асоційований білок плазми (РАРР-А) 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 Ризик синдрому Дауна (КРСД) – аналіз пренатального скринінгу для визначення індивідуального ризику синдрому Дауна для І триместру 100.00 1 - Проводиться за бажанням клієнта
4.7 Пренатальний біохімічний скринінг ІІ триместру (16-20 тиж.)
1 Хоріонічний гонадотропін (загальна β – субодиниця) 130.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 Альфа-фетопротеїн (АФП) 130.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 Естріол некон’югований (Free Е3) 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4 Ризик синдрому Дауна (КРСД) – аналіз пренатального скринінгу для визначення індивідуального ризику синдрому Дауна для ІІ триместру 100.00 1 - Проводиться за бажанням клієнта

5. Діагностика шлунково-кишечних захворювань

1 Сумарні антитіла (IgM, IgA, IgG) до антигену CagA Helicobacter pylori 150.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 Антитіла класу IgA до білку CagA Helicobacter pylori 130.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 Антитіла класу IgM до білку CagA Helicobacter pylori 130.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4 Антитіла класу IgG до білку CagA Helicobacter pylori 130.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
5 Визначення лактазної недостатності (Генетика Метаболізму Лактози (Real-time PCR)) 280.00 1 ПЛР Кров
6 IgG до гліадину (Gliadin) 220.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7 IgА до гліадину (Gliadin) 220.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
8 Антитіла класу IgA до тканинної трансглутамінази (Anti-tTG-IgА) 160.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
9 Антитіла класу IgG до тканинної трансглутамінази (Anti-tTG-IgА) 160.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
10 Фолатний цикл (Визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу (Real-time PCR)) 400.00 1 ПЛР Кров
11 Виявлення прихованої крові у калі 100.00 1 Імунохроматографічний Кал
12 H. pylori Ag - визначення антигену + транспортний контейнер 160.00 1 Імунохроматографічний Кал
13 Визначення лактазної недостатності - Проба Бенедікта (Benedict`s Test) 200.00 1 Напівкількісне визначення Кал
14 Копрограма 200.00 1 - Кал
15 Ентеробіоз 60.00 1 Світлооптична мікроскопія Зішкріб (періонально)
16 Виявлення кишкових паразитів та їх яєць + транспортний контейнер 150.00 1 Автоматична система Кал
17 Ротавірус - визначення антигену 150.00 1 Експрес-визначення Кал
18 Визначення кальпротектину у калі (якісне визначення) 420.00 1 Експрес-визначення Кал

6. Діагностика пухлинних маркерів

1 Альфа-фетопротеїн (AFP) 130.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 Хоріонічний гонадотропін (hCG) -онкомаркер тромбопластичних пухлин 130.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 Раково-ембріональний антиген (CЕА) 160.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4 Простат-специфічний антиген загальний-PSA 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
5 Простат-специфічний антиген вільний (free PSA) 150.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
6 Онкомаркер молочної залози (СА-15-3) 150.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7 Онкогенетика BRCA1, BRCA2 - визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з ризиком рака молочної залози 1500.00 1 ПЛР Кров
8 Онкомаркер яєчників (СА-125) 150.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
9 Індекс ROMA ( СА-125 + HE4 ) - 1 - -
10 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 260.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
11 Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) 170.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
12 Онкомаркер підшлункової залози (СА 50) 500,00 1 Імунохемілюмінесцентний Сироватка натще
13 Онкомаркер ш.к.т. (СА-242) 220.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
14 Онкомаркер легень (Сyfra 21-1) 200.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
15 Молочна кислота 100.00 1 Фотометричний Сироватка натще
16 Метанефрини 230.00 1 Фотометричний Добовий діурез
17 Ранній онкомаркер яєчників (HE4) 350.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
18 Онкомаркер шлунку (СА-72-4 ) 200.00 1 Імуноферментний Сироватка натще

7. Інфекційна панель

7.1 Гепатити
1 Ig M HAV 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 Ig G HAV 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 HBsAg 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4 HBeAg 160.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
5 HBcAg 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
6 IgM HBcAg 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7 IgG HBeAg 160.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
8 HBV (якісне визначення (Real-time PCR)) 240.00 3 ПЛР Кров, сироватка, плазма
9 HBV (кількісне визначення (Real-time PCR)) 520.00 3 ПЛР Сироватка крові
10 HCV-авідність до антитіл IgG 200.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
11 Ig до cor Ag (NS3, NS4) HCV 300.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
12 Ig (G+M) HCV 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
13 IgM HCV 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
14 Генотипування вірусу гепатиту С (HCV): 1а,1b,2,3а 400.00 1 ПЛР Сироватка натще
15 HCV (якісне визначення (Real-time PCR)) 300.00 3 ПЛР Сироватка натще
16 HCV (кількісне визначення (Real-time PCR)) 600.00 3 ПЛР Сироватка натще
17 Ig (G+M) HDV 150.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
18 Ig M HЕV 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
19 Ig G HЕV 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
20 TTV (якісне визначення (Real-time PCR)) 200.00 4 ПЛР Сироватка натще
7.2 Герпес-вірусна інфекція
1 IgM до Herpes simplex virus ½ (HSV-½) 125.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 IgG до Herpes simplex virus ½ (HSV-½) 125.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 IgM до Herpes simplex virus 1 (HSV-1) 150.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4 IgG до Herpes simplex virus 1 (HSV-1) 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
5 IgM до Herpes simplex virus 2 (HSV-2) 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
6 IgG до Herpes simplex virus 2 (HSV-2) 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7 IgG до Human herpesvirus 6 (HНV-6) 150.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
8 Індекс авідності антитіл IgG до HSV ½ 200.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
9 Індекс авідності антитіл IgG до HSV 2 200.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
10 Herpes simplex virus (HSV- 1) (якісне визначення Real-time PCR) 140.00 1 ПЛР Сироватка, плазма, ліквор, сеча, слина, у/г зішкріб
11 Herpes simplex virus (HSV- 2) (якісне визначення Real-time PCR) 140.00 1 ПЛР Сироватка, плазма, ліквор, сеча, слина, у/г зішкріб
12 Human herpesvirus (HHV- 6) (якісне визначення Real-time PCR) 140.00 1 ПЛР Урогенітальний зішкріб, слина, cироватка, плазма, ліквор
13 Human herpesvirus (HHV- 8) (якісне визначення Real-time PCR) 140.00 1 ПЛР Сироватка натще
14 Herpes simplex virus HSV- ½ (якісне визначення Real-time PCR) 140.00 1 ПЛР Сироватка, плазма, ліквор, слина, сеча, вміст везикул, урогенітальний зішкріб, грудне молоко, сперма і ін.
7.3 Цитомегаловірусна інфекція
1 IgM до Cytomegalovirus (CMV) 125.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 IgG до Cytomegalovirus (CMV) 125.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 Авідність антитіл IgG до CMV 200.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4 Cytomegalovirus (ЦМВ) (якісне визначення Real-time PCR) 140.00 1 ПЛР Венозна кров, плазма, сироватка, ліквор, сльозова рідина, ранішня сеча, слюна, урогеніт. зішкріб,сперма
5 Cytomegalovirus (ЦМВ) (кількісне визначення) 180.00 1 ПЛР Венозна кров, плазма, сироватка, ліквор, сльозова рідина, ранішня сеча, слюна, урогеніт. зішкріб,сперма
7.4 Червоничка
1 IgM до Rubella virus 125.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 IgG до Rubella virus 125.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 Авідність антитіл IgG до Rubella virus 200.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7.5 Токсоплазмоз
1 IgA до Toxoplasma gondii 160.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 IgM до Toxoplasma gondii 125.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 IgG до Toxoplasma gondii 125.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4 Авідність антитіл IgG до Toxoplasma gondii 200.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
5 Toxoplasma gondii (якісне визначення) 140.00 1 ПЛР Пунктати лімфатичних вузлів, ліквор, кров
7.6 Інфекційний мононуклеоз (EBV) Епштейн-Барр вірусної інфекції
1 IgM до капсидного антигену Epstein-Barr virus (VCA IgM) 120.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 IgG до капсидного антигену Epstein-Barr virus (VCA IgG) 120.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 IgG до ядерного антигену Epstein-Barr virus (EBNA) 120.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4 IgG до ранього антиген Epstein-Barr virus (EAG) 120.00 1 Імунохроматографічний Сироватка натще
5 Індекс авідності антитіл IgG до капсидного антигену (VCA) вірусу Епштейн-Барр 200.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
6 Епштейн-Барр (кількісне визначення) 160.00 1 ПЛР Сироватка, плазма, слина, ліквор
7 Епштейн-Барр (якісне визначення) 140.00 1 ПЛР Сироватка, плазма, слина, ліквор
7.7 Епідемічний паротит (Mumps virus)
1 IgM до Еpidemic parotitis 270.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 IgG до Еpidemic parotitis 250.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7.8 Оперізуючий лишай, вітряна віспа
1 IgM до вірусу Varicella-zoster (3 тип герпесу) 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 IgG до вірусу Varicella-zoster (3 тип герпесу) 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7.9 Ієрсиніози
1 IgA до Yersinia enterocolitica 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 IgG до Yersinia enterocolitica 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7.10 Дифтерія
1 IgG до C. diphtheriae 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7.11 Коклюш
1 IgA до Bordetella pertussis 280.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 IgM до Bordetella pertussis 240.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 IgG до Bordetella pertussis 240.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7.12 Кір
1 Ig M до Measles 270.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 Ig G до Measles 170.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7.13 Туберкульоз
1 Ig (А + G + M) до Mycobactterium tuberculosis 180.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 Mycobactterium tuberculosis (Real-time PCR) 200.00 1 ПЛР Сироватка, слина, мокрота, бронхоалвеолярний лаваж,
7.14 Хвороба Лайма (Борреліоз)
1 IgM до Borrelia burgdorferi s.l. 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 IgG до Borrelia burgdorferi s.l. 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7.15 Паразитологія
1 IgM до Lamblia 170.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 Ig (A+M+G) до Lamblia 150.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 IgG до Toxocara canis 150.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4 IgG до Ascaris lumbricoides 170.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
5 IgG до Opisthorchiasis 150.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
6 IgG до Trichinella 150.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7 IgG до Echinococcus granulosus 170.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
8 Виявлення кишкових паразитів та їх яєць + транспортний контейнер 150.00 1 Автоматична система FE-5 Кал
9 G.Lamblia - визначення антигену 160.00 1 Експрес-визначення Кал
10 IgG до Clonorchis sinensis (Клонорхоз) 200,00 1 Імуноферментний Сироватка натще
11 IgG до Anisakis (Анізакідоз) 200,00 1 Імуноферментний Сироватка натще
12 IgG до Taenia solium (Цистицеркоз) 200,00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7.16 Діагностика уреаплазмозу
1 IgА до Ureaplasma 130.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 IgG до Ureaplasma 130.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 Визначення ДНК мікроорганізмів роду Ureaplasma (Ur. species) 140.00 1 ПЛР Урогенітальний зішкріб, сперма, секрет передміхурової залози, сеча (у чоловіків)
4 Визначення ДНК мікроорганізмів роду Ureaplasma (Ur. Urealiticum) 125.00 1 ПЛР Урогенітальний зішкріб, сперма, секрет передміхурової залози, сеча (у чоловіків)
5 Визначення ДНК мікроорганізмів роду Ureaplasma (Ur. parvum) 125.00 1 ПЛР Урогенітальний зішкріб, сперма, секрет передміхурової залози, сеча (у чоловіків)
7.17 Діагностика мікоплазмозу
1 IgА до Mycoplasma hominis 130.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 IgG до Mycoplasma hominis 130.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 IgА до Mycoplasma pneumoniae 160.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4 IgМ до Mycoplasma pneumoniae 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
5 IgG до Mycoplasma pneumoniae 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
6 Визначення ДНК Mycoplasma genitalis 125.00 1 ПЛР Сперма, секрет передміхурової залози, сеча (у чоловіків), урогенітальний зішкріб
7 Визначення ДНК Mycoplasma hominis 125.00 1 ПЛР Сперма, секрет передміхурової залози, сеча (у чоловіків), урогенітальний зішкріб
8 Мікоплазма DUO-посів на мікоплазму, уреаплазму 200.00 1 Культуральний Урогенітальний зішкріб, сеча
9 MYCOPLASMA IST-2. Виявлення, ідентифікація, напівкількісна оцінка титру, визначення чутливості до 9 основних антибіотиків: Доксициклін,Джозамицін, Офлоксацин, Еритроміцин, Тетрациклін, Ципрофлоксацин, Азитроміцин, Кларитроміцин, Пристінаміцин, збудника урогенітального мікоплазмозу U.urealiticum і M.hominis 300.00 1 Культуральний Урогенітальний зішкріб
7.18 Діагностика хламідіозу
1 IgА до Chlamydia trachomatis 160.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 IgM до Chlamydia trachomatis 125.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 IgG до Chlamydia trachomatis 125.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4 IgА до Chlamydia pneumoniae 160.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
5 IgM до Chlamydia pneumoniae 150.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
6 IgG до Chlamydia pneumoniae 150.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7 Визначення ДНК Ch. trachomatis 125.00 1 ПЛР Сперма, секрет передміхурової залози, сеча (у чоловіків), у/г зішкріб, зішкріб із конюктиви
8 Визначення ДНК Ch. trachomatis 125.00 1 ПЛР Сироватка, плазма крові
7.19 Діагностика трихоманозу
1 IgА до Trichomonas vaginalis 130.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 IgG до Trichomonas vaginalis 130.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 Визначення ДНК Trichomonas vaginalis 125.00 1 ПЛР Урогенітальний зішкріб
4 Трихо-Слайд 80.00 1 Імунофлюоресцентний Урогенітальний зішкріб
7.20 Діагностика гонореї
1 Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae 125.00 1 ПЛР Сперма, секрет передміхурової залози, сеча (у чоловіків), у/г зішкріб, зішкріб із конюктиви
2 Гоно-Слайд 80.00 1 Імунофлюоресцентний Урогенітальний зішкріб
7.21 Діагностика кандидозу
1 IgM до Candida albicans 130.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 IgG до Candida albicans 130.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 Мазки на визначення дріжджеподібних грибків 100.00 1 Світлооптична мікроскопія Урогенітальний зішкріб, зішкріб досліджуваного зразка
4 Визначення ДНК Candida albicans 125.00 1 ПЛР Урогенітальний зішкріб
7.22 Діагностика бактеріального вагінозу (гарднерельозу)
1 Визначення ДНК Gardnerella vaginalis 125.00 1 ПЛР Сперма, секрет передміхурової залози, сеча (у чоловіків), урогенітальний зішкріб
2 Вагі-Слайд 80.00 1 Імунофлюоресцентний Урогенітальний зішкріб
7.23 Діагностика папіломовірусної інфекції
1 Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16,18 типи. (Якісне визначення) 180.00 1 ПЛР Урогеніт. зішкріб, сеча, сперма
2 Диференційне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, типів. (Якісне визначення) 330.00 1 ПЛР Урогенітальний зішкріб,сеча, сперма
3 Комплексне генотипування ВПЛ (28 типів) в напівкількісному форматі методом Real-time: 19 високоонкогенних: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 та 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70. 460.00 2 ПЛР Урогенітальний зішкріб,сеча, сперма
7.24 Діагностика сифілісу
1 КСР (комплекс серологічних реакцій) – RV, кількісний, якісний методи з кардіоліпіновим і трепонемним антигенами 180.00 1 Серологічний Сироватка натще
2 РМП – кількісний, якісний 100.00 1 Серологічний Сироватка , плазма крові
3 Дослідження на Treponema pallidum 160.00 1 Світлооптич.мікроскопія Зішкріб досліджуваного зразка
7.25 ФЕМОФЛОР – Оцінка біоценозу урогенітального тракту
1 Фемофлор 16 – визначення урогенітальних інфекцій (Real-time PCR): Enterobacterium spp., Streptococcus spp.,Staphylococcus spp., Gard/Pre/Porph, Eubacterium spp., Sne/Lept/Fuso, Mega/Veil/Dial, Lachno/Clost, Mobi/Coryne, Peptostrept, Atopobium vaginae, Mycoplasma spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp. 450.00 1 ПЛР Урогенітальний зішкріб
2 Фемофлор-Скрін – кількісне і якісне визначення умовно-патогенних мікроорганізмів (Real-time PCR): Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma(urealyticum+parvum), Candida spp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2. 700.00 1 ПЛР Урогенітальний зішкріб
3 Фемо-Септо-Скрін (Real-time PCR): Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma(urealyticum+parvum), Candida spp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2, E.coli, Enterobacter spp./Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia spp., Pseudomonas aeruginisa, Enterococcus faecalis, E.faecium, Staphilococcus aureus, Streptococcus spp. 900.00 2 ПЛР Урогенітальний зішкріб
4 Андрофлор-дослідження мікрофлори урогенітального тракту (Real-time PCR): Streptococcus spp.,Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis, Sne/Lept/Fuso, Mega/Veil/Dial, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Atopobium cluster, Bacteroides spp/Porphyromonas spp/Prevotella spp, Anaerococcus spp, Peptostreptococcus spp/Parvimonas spp, Eubacterium spp, Haemophilus spp, Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp/Burkholderia spp, Enterobacteriaceae spp/Enterococcus spp, Candida spp, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis 900.00 2 ПЛР Урогенітальний зішкріб
5 Септо-Скрін (Чоловіче здоров’я) (Real-time PCR): E.coli, Enterobacter spp./ Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia spp., Pseudomonas aeruginisa, Enterococcus faecalis, E.faecium, Staphilococcus aureus, Streptococcus spp. 450.00 1 ПЛР Урогенітальний зішкріб
7.26 Генітальна система - комплексне виявлення та визначення мікроорганізмів (12 видів) та антибіотикограма
1 АФ Генітальна система - комплексне виявлення та визначення мікроорганізмів (12 видів) та антибіотикограма 500.00 2 Експрес-діагностика Урогенітальний зішкріб

8. Імуноалерго-діагностика

8.1 Анестетики
1 Алерген лідокаїну 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 Алерген бензокаїну 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 Алерген прилокаїну (цитанест) 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4 Алерген новокаїну 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
5 Алерген тетракаїну 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
6 Алерген ультракаїну (артикаїн) 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7 Алерген мепівакаїну 140.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
8.2 Специфічний IgE:
1 Алерген епітелія котів 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 Алерген шерсті котів 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 Алерген шерсті собаки 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4 Алерген тополі 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
5 Алерген мандарину 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
6 Алерген томатів 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7 Алерген апельсину 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
8 Алерген малини 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
9 Алерген суниці звичайної 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
10 Алерген цілих курячих яєць 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
11 Алерген шоколаду 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
12 Алерген коров'ячого молока 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
13 Алерген пліснявого грибка Aspergillus fumigatus 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
14 Алерген пліснявого грибка Aspergillus niger 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
15 Алерген пліснявого грибка Cladosporium spp. 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
16 Алерген пліснявого грибка Penicillium notatus 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
17 Алерген мучного кліща 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
18 Алерген комара звичайного 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
19 Алерген яду оси плямистої 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
20 Алерген дріжджового грибка 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
21 Алерген пір'я подушок 110.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
22 IgЕ специфічний (90 харчових продуктів) 2700.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
8.3 Алергопроби
1 Алерген "Кліщі домашнього пилу, мікст 4" (Dermatophagoides pteronossinus, Dermatophagoides farinae, Euroglyphus maynei, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyfus destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus). 180.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 Алерген "Плісняві грибки, мікст 14" (Penicillium notatum, Cladosporium spp., Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Candida albicans) 180.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 Діагностика алергії: інгаляційна панель 1 (20 алергенів): Пилок берези бородавчастої, пилок вільхи сірої, пилок горіха, пилок дуба, тимофіївка лугова, пилок жита, пилок полину, пилок подорожника ланцетного, кліщ Dermatophagoides pteronossinus, кліщ Dermatophagoides farinaе, епідерміс собаки, епідерміс кота, епідерміс коня, епідерміс морської свинки, епідерміс хом’яка, епідерміс кролика, грибок Aspergillus fumigatus, грибок Cladosporium herbarum, грибок Penicillium notatus, грибок Alt. Tenius. 700.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4 Діагностика алергії: інгаляційна панель 2 (20 алергенів): Хризантема, мітлиця біла, клен, чортополох, кедр японський, бузок, ясень, акація, пилок ліщини, лебеда, овес польовий, суміш трав, грястиця збірна, рута, кульбаба, латекс, грибок Aspergillus fumigatus, грибок Cladosporium herbarum, грибок Penicillium notatus, кліщ Tyrophagus putrescentiae. 700.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
5 Діагностика алергії: харчова панель 1 (20 алергенів): Лісовий горіх, земляний горіх(арахіс), волоський горіх, мигдаль, молоко, білок кур’ячого яйця, жовток кур’ячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, помідор, тріска, креветки, персик, яблуко, соя, пшенична мука, кунжут, житня мука. 700.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
6 Діагностика алергії: харчова панель 2 (20 алергенів): Гречка, земляний горіх (арахіс), какао (шоколад), сир (голандський), скумбрія, помідор, картопля, тунець, тріска, лосось, свинина, курятина, телятина, суміш цитрусових, дріжджова випічка, пшенична мука, рис, ячмінна мука, часник, каштан солодкий. 700.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
7 Діагностика алергії: педіатрична панель 1 (20 алергенів): Земляний горіх, молоко, білок кур’ячого яйця, жовток кур’ячого яйця, картопля, морква, тріска, яблуко, соя, пшенична мука, пилок берези бородавчастої, тимофіївка лугова, пилок полину, кліщ Dermatophagoides pteronossinus, кліщ Dermatophagoides farinaе, епідерміс собаки, епідерміс кота, епідерміс коня, грибок Aspergillus fumigatus, грибок Cladosporium herbarum. 700.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
8 Діагностика алергії: педіатрична панель 2 (20 алергенів): Соя, молоко, білок кур’ячого яйця, краби, суміш креветок, персик, кліщ Dermatophagoides pteronossinus, кліщ Dermatophagoides farinaе, домашній пил, суміш тарганів, епідеміс собаки, епідерміс кота, грибок Alt. Tenius, пилок вільхи/берези мікс, пилок дуба білого, амброзія, пилок полину, тимофіївка лугова, пилок жита, загальний IgE. 700.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
9 Діагностика алергії: педіатрична панель 3 (20 алергенів): Пилок берези бородавчастої,rBet v1(рекомбінантний), rBet v2 (рекомбінантний), пилок вільхи, пилок ліщини, тимофіївка лугова, пилок полину, кліщ Dermatophagoides pteronossinus, латекс, горіх лісний, земляний горіх, селера, морква, помідор, персик, яблуко, соя, пшенична мука, перець червоний, суміш цитрусових. 700.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
10 Діагностика алергії: педіатрична панель 3 (20 алергенів): Молоко, казеїн, α-лактальбумін, β-лактоглобулін, бичачий сироватковий альбумін, білок яйця+жовток яйця, рис, соєві боби, банан, свинина, телятина, курятина, суміш борошна(пшеничне, житнє, ячмінне, вівсяне), дріжджова випічка, суміш кліщів Dermatophagoides pteronossinus+Dermatophagoides farinaе, суміш грибків Cladosp. herbarum+Altern.tenius, суміш пилків берези+дуба, суміш пилків вільхи+ліщини, суміш трав (грястиця збірна, вівсяниця лугова, жито, тимофіївка, газонна трава). 700.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
11 Діагностика алергії: Молоко+Глютен (Молоко, альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн, БСА, глютен) 500.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
8.4 ----
1 IgА - загальний 120.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 IgM - загальний 120.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 IgG - загальний 120.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4 IgЕ - загальний 150.00 1 Імуноферментний Сироватка натще

9. Аутоімунологія

1 Вовчаковий антикоагулянт 150.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
2 IgM до фосфоліпідів 170.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
3 IgG до фосфоліпідів 170.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
4 IgM до кардіоліпіну 160.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
5 IgG до кардіоліпіну 160.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
6 LE-клітини 150.00 1 - Кров
7 Антимітохондріальні антитіла (АМА-М2) 210.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
8 Антинуклеарні антитіла (ANA) 215.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
9 IgG до односпіральної ДНК (ss DNA) 270.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
10 Антитіла до двохспіральної ДНК (ds-DNA) 270.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
11 Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду IgG (Anti-CCP) 270.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
12 Антитіла до циклічного цитрулінірованого віментину IgG (Anti-MCV) 450.00 1 Імуноферментний Сироватка натще
13 Виявлення носійства гену HLA-B27 580.00 1 ПЛР Кров

10. Група крові і резус-фактор

1 Група крові і резус-фактор 120.00 1 Серологічний Кров

11. Дослідження сечі

1 Загальний клінічний аналіз сечі 100.00 1 Фотометричний Ранішня порція сечі
2 Аналіз сечі за Нечипоренко 60.00 1 - Ранішня середня порція сечі
3 Аналіз сечі за Земницьким 150.00 1 - 8 порцій сечі, зібраних на протязі доби через кожні 3 год.

12. Біохімічні дослідження сечі

1 α-амілаза (діастаза) 80.00 1 Фотометричний ранішня сеча
2 Мікроальбумін 80.00 1 Фотометричний добовий діурез
3 Сечовина 60.00 1 Фотометричний добовий діурез
4 Креатинін 60.00 1 Фотометричний добовий діурез
5 Сечова кислота 60.00 1 Фотометричний добовий діурез
6 Кальцій 60.00 1 Фотометричний добовий діурез
7 Натрій 60.00 1 Іон-селективний добовий діурез
8 Калій 60.00 1 Іон-селективний добовий діурез
9 Фосфор 60.00 1 Фотометричний добовий діурез
10 Хлориди 60.00 1 Іон-селективний добовий діурез
11 Калій, натрій, хлориди 120.00 1 Іон-селективний добовий діурез
12 Глюкоза 40.00 1 Фотометричний добовий діурез
13 Йодтест (напівкількісне визначення) 140.00 1 Імунохроматографічний Свіжа сеча, що відібрали не раніше, ніж за 2 год. до визначення

13. Визначення наркотичних речовин

1 Маріхуана, кокаін, морфін, метамфетамін, амфетамін, фенциклідин, метадон, екстазі, барбітурати, бензодіазепіни 900.00 1 Імунохроматографічний Сеча

14. Світлооптичні дослідження

1 Мікроскопія патгрибка 100.00 1 Світлооптична мікроскопія Зішкріб досліджуваного зразка
2 Мікроскопія коростяного кліща 100.00 1 Світлооптична мікроскопія Зішкріб досліджуваного зразка
3 Мікроскопія демодекозного кліща 100.00 1 Світлооптична мікроскопія Зішкріб досліджуваного зразка
4 Мікроскопія дріжджоподібного грибка 100.00 1 Світлооптична мікроскопія Зішкріб досліджуваного зразка
5 Мікроскопія секрету передміхурової залози 100.00 1 Світлооптична мікроскопія Секрет передміхурової залози
6 Кольпоцитологія ( „гормональне дзеркало” ) 150.00 2 Світлооптична мікроскопія Виділення верхньо-бокового склепіння піхви
7 Цитологічне дослідження з урогенітального тракту 110.00 2 Світлооптична мікроскопія Зішкріб цервікального каналу заднього склепіння
8 Вагинальні, цервікальні, уретральні виділення на визначення флори (жінки) 100.00 1 Світлооптична мікроскопія Урогенітальний зішкріб
9 Уретральні виділення на визначення флори (чоловіки) 80.00 1 Світлооптична мікроскопія Урогенітальний зішкріб

15. Дослідження сперми

1 Спермограма з мікроскопією 200.00 1 Світлооптична мікроскопія, флюоресцентний Еякулят

16. Дослідження біоматеріалу на мікрофлору і чутливість до антибіотиків на автоматичному аналізаторі

1 Бактеріологічний посів матеріалу з ока + антибіотикограма 700.00 2 Культуральний
2 Бактеріологічний посів матеріалу з вуха + антибіотикограма 700.00 2 Культуральний
3 Бактеріологічний посів матеріалу з носу + антибіотикограма 700.00 2 Культуральний
4 Бактеріологічний посів матеріалу з зіву + антибіотикограма 700.00 2 Культуральний
5 Бактеріологічний посів матеріалу з язика + антибіотикограма 700.00 2 Культуральний
6 Бактеріологічний посів матеріалу з рани + антибіотикограма 700.00 2 Культуральний
7 Бактеріологічний посів сечі + антибіотикограма 700.00 2 Культуральний
8 Бактеріологічний посів вмісту нігтьової кишені + антибіотикограма 700.00 2 Культуральний
9 Бактеріологічний посів материнського молока + антибіотикограма 700.00 2 Культуральний
10 Бактеріологічний посів урогенітальних виділень на мікрофлору + антибіотикограма 700.00 2 Культуральний
11 Бактеріологічний посів секрету простати + антибіотикограма 700.00 2 Культуральний
12 Бактеріологічний посів на Gardnerella vaginalis + антибіотикограма 700.00 2 Культуральний
13 Бактеріологічний посів на грибкову флору (Candida) + антибіотикограма 700.00 2 Культуральний
14 Бактеріологічний посів на Salmonella, Shigella 700.00 2 Культуральний
15 Бактеріологічний посів на Staphylococcus + антибіотикограма 700.00 2 Культуральний

17. Бактеріологічні дослідження

1 Бактеріальний посів сечі на мікрофлору з антибіотикограмою 350.00 2 Експрес-діагностика
2 Аналіз калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 400.00 6 Культуральний

18. Додаткові послуги

1 Забір капілярної крові одноразовими системами MiniCollect 30.00 0
2 Забір венозної крові одноразовими системами Vacuette, BD Vacutainer 30.00 0
3 Забір крові одноразовими системами (діти) 30.00 0
4 Забір слини у транспортний контейнер 20.00 0
5 Забір урогенітального матеріалу одноразовими системами (чоловіки) 30.00 0
6 Забір урогенітального матеріалу одноразовими системами (жінки) 50.00 0
7 Транспортний одноразовий контейнер для забору сечі 20.00 0
8 Транспортний одноразовий контейнер для забору сечі “Малюк” 30.00 0
9 Послуги сервісної бригади за викликом 200.00 0
10 Для лікувальних закладів послуги сервісної бригади, кур’єра і доставка результатів досліджень безкоштовно 0
11 Відправка результатів досліджень по електронній пошті, факсом безкоштовно 0
12 Виїзд сервісної бригади на замовлення від 1000 грн. безкоштовно 0
13 Трактування результатів дослідження безкоштовно 0
14 Виконання лабораторного дослідження на Cito подвійна вартіст 0
Nelly engine by Big Web Projects