Показано один результат

Показати 9 24 36

Печінковий профіль

1,000 грн

Біохімічні дослідження крові/Печінковий профіль.

Показники:

  • білірубін загальний (Bilirubin total), білірубін прямий (Bilirubin direct), білірубін непрямий (Bilirubin indirect),
  • аланінамінотрансфераза (AлАT, Alanine aminotransferase),
  • аспартатамінотрансфераза (АсАТ, Aspartate aminotransferase),
  • гаммаглютамілтрансфераза (ГГТ, Gamma-glutamyl transferase),
  • лактатдегідрогеназа (ЛДГ, Lactate dehydrogenase),
  • лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase),
  • загальний білок (Protein total),
  • ліпідограма (lipid profile)